O Nosiciach

16. září 2011 v 18:44 | Ludmila |  Nosice moja rodná dedinka
29.03.2010 19:22 - Obec Nosice - trvalý odkaz

Nad Nosicámi


11.02.2010 19:12 - Obec NosiceOznamuje sa Nosičanom Fašiangový Karneval a Bál.
Fašiangy ,Turice,Veľká Noc príde ,kto nemá kožucha zima mu búde,ja nemám kožuška,len sa tak trasiem,dajte mi slaniky nech sa popasiem...09.01.2010 10:41 - Obec Nosice - trvalý odkaz

Púchov Osídľovanie Púchovskej dolinyPúchovská dolina bola postupne osídľovaná tak, ako celé teritórium severozápadného Slovenska. Krajina, chránená horstvami Bielych karpát a Javorníkov, vyhovovala už ľuďom doby kamennej. Dôkazom toho sú kosti mamuta, lopatka jeleňa a parohy soba z Púchovskej skaly i kamenné nástroje z Horných Kočkoviec. Najväčšie objavy z obdobia paleolitu a neolitu uskutočnil na Púchovskej skale barón Emil Friedrich Johannes Hoening O Carroll, ktorý sa do archeologickej histórie Slovenska i Púchova a jeho okolia zapísal predovšetkým predmetmi, dokladajúcimi obdobie tzv. púchovskej kultúry, teda obdobie dvoch storočí pred naším letopočtom a troch storočí nášho letopočtu.

Obyvateľmi Púchovskej doliny boli predovšetkým ľudia so vzťahom k chovu dobytka, najmä oviec a kôz. Neskôr tu vyraznejšie stopy zanechali predovšetkým Kelti, o ktorých vieme, že boli dobrými roľníkmi a remeselníkmi a žili aj na území severozápadného Slovenska v období 4. až 1. st. pred Kristom. Zatiaľ najstarším nálezom z tohoto obdobia je brúsená kamenná sekerka z Mestečka. Z komunikačného hľadiska možno hovoriť o existencii cesty, vedúcej z Poodria na stredné Považie cez Lyský priesmyk s vyústením v Púchove, a to už v dobe rímskej.

V nasledujúcom období, po narodení Krista, sa územie severozápadného Slovenska zmietalo v neustálych šarvátkach s národmi nájazdníkov. Neskôr, po víťaznej bitke s vojskami veľkomoravského kniežaťa Mojmíra II., bolo toto územie vystavené Maďarom, ktorí cieľavedome slovanské písomnosti likvidovali a ešte cieľavedomejšie slovanskú krajinu maďarizovali. Preto je prakticky celé tisícročie po narodení Krista história Púchovskej doliny dosť nejasná a možno ju rekonštuovať len popri iných, veľmi skúpych písomných zmienkach.

História obcí Púchovskej doliny bezprostredne súvisí s hradom Lednica. Roku 1471 sa v súpise lednického panstva spomína 22 osád: Nimnica, Upohlav, Ihrište, Mostište, Mestečko, Dohňany, Lúky, Veľké Lúky, Bezdedov, Streženice, Horenice, Lednické Rovne, Horná Breznica, Dolná Breznica, Kvášov, Zubák, Zbora, Hoštiná, Lysá, Okrut, Púchov a Lednica. V tom čase bol majiteľom lednického panstva Václav Bielik. Roku 1475 kráľ Matej Korvín donačnou listinou celé panstvo daroval Petrovi Nehézovi, v nej sa spomínajú aj ďalšie osady: Dubková, Kátliny, Vydrná a Zariečie.

V období tureckých rabovačiek nebola ušetrená ani Púchovská dolina. Za krátky čas bola vyrabovaná až po Lúky, do otroctva bolo odvlečených 13 000 ľudí. Pri druhej tureckej rabovačke boli unesené aj viaceré ženy. Po týchto nájazdoch bola dolina oslabená, a tak museli poddaní odvádzať čiastky z úrody a zúčastňovať sa povinnej roboty pre pánov.

Koniec 19. a začiatok 20. storočia je obdobím nekompromisného pomaďarčovania slovenskej časti Uhorska, o čom svedčia aj úradné názvy obcí Púchovskej doliny. V čase 1. svetovej vojny museli narukovať aj muži z doliny, súčasne bolo rekvírované obilie, ale aj kone a povozy. Roku 1918, po vytvorení Slovenskej národnej rady vznikali Miestne výbory SNR. Obce Púchovskej doliny sa pokojne včlenili do nového štátu Československej republiky, z územnosprávneho hľadiska patrili do okresu Púchov. Po vypuknutí 2. svetovej vojny museli muži opäť narukovať a viacerí na frontoch aj padli. Obyvatelia, ktorí zostali doma sa zapojili do partizánskeho protifašistického odboja. Obce Dohňany, Mostište, Zbora boli oslobodené 1. mája 1945 príslušníkmi rumunských ozbrojených zborov. V období kolektivizmu boli vytvorené jednotné roľnícke družstvá, Púchovská dolina bola postupne elektrifikovaná, začali premávať pravidelné autobusové linky do jednotlivých obcí, budovali sa nové kultúrne domy, zriaďovali sa kiná.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama